Low Arousal

Referencer

Integreret børnehave og vuggestue
Jakob Kjærby Lentz leverede et engageret og levende foredrag om Low Arousal, med plads til spørgsmål og drøftelser.Vi arbejder allerede inkluderende og anerkende i vores institution, men fik alligevel ny inspiration til at arbejde videre med vores praksis.Særligt ift. bevidstheden om egne ”triggere” (der hvor vi selv er med til at forstærke konflikterne) og gode værktøjet til at afdække og være opmærksomme på egne og kollegaers ”triggere” .Vi gik alle fra foredraget opmuntrede og inspireret til i vores videre pædagogiske virke.Institutionsleder: Judith Stabell
 

 
Opholdssted med intern skole
 Vi havde i maj måned 2013 besøg af Jakob på vores arbejdsplads. Vi, er et opholdssted for normalt begavede drenge i alderen 12-18 år. Der er en skøn blanding af personaler med forskellig baggrund.
Jakob kom velforberedt med sit foredrag om Low Arousal og gav os alle et løft i tilgangen til vores arbejde.
Der var

Tiltrængte remindere og spændende aha oplevelser i oplægget

der gav

Gode debatter og nye horisonter i den interaktive del

vi fik også

Stof til eftertanke og mod på mere!

Jeg vil varmt anbefale Jakob og hans kursusLars HansenAfd. leder opholdsstedet og skolen Gimle
 
 

 
 
Jakob præsenterede materialet på en lettilgængelig, struktureret og overskuelig måde, involverede tilhørene og fremstod yderst kompetent.Jeg arbejder selv med udgangspunkt i den positive tilgang til den enkelte med ADHD med fokus på styrker og muligheder.
Charlotte Hjorth
Certificeret ADHD Coach, PCC, ACCGwww.ADHDkompagniet.dk/
 
 

 
Jeg deltog på Low Arousal kursus ved Jakob Lentz og fik på en dynamisk og levende måde klarhed over tilgangen Low Arousal. Jakob er en tydelig formidler, som formår at give et overblik og gøre Low Arousal metoden konkret, så man kan se sig selv i metoden. Selvom jeg selv arbejder og underviser i specialpædagogiske redskaber, fik jeg et stort udbytte af kurset. Jakob formår at gøre det relevant for både fagfolk og forældre på samme tid, og jeg kan derfor på det varmeste anbefale andre at deltage på lignende kurser i fremtiden.  
Camilla Yoo Lærer ved Gruppeordningen/Valhøj Skole Samt vejleder i StøtteCompagniet