Low Arousal

Pædagogik

De forskellige foredrag, jeg udbyder, tager alle afsæt i bl.a.Low Arousal-tilgangen, neuro-psykologisk viden og en praktisk-pædagogisk dimension kombineret med en anerkendende tilgang. Jeg er optaget af, at de metoder, jeg underviser i, er videnskabeligt underbygget - da jeg ikke mener, at børn med særlig behov er tjent med, at vi proffesionelle kommer med vore individuelle tilgange, som kan variere, alt efter hvad den voksne tror hjælper det enkelte barn. Der er i enhver organisation brug for fælles viden, og for at de ansatte trækker i samme retning.
Jeg er inspireret af forskellige fagfolk (se en fuld liste under litteratur). Den amerikanske psykolog Ross Greenes har formuleret et menneskesyn, som lyder: "Børn, der kan opfører sig ordentligt, gør det" dette menneskesyn deler jeg til fulde. Hvis børn ikke opfører sig ordentligt, så er det, fordi der er noget, de ikke har lært. Det skal vi så lære dem på en ordentlig måde. Hvis disse børn kunne lære at opføre sig ordentligt ved brug af klassiske opdragelses metoder som f.eks. konsekvens, irettesættelser, skældud og appelleren - så havde de nok lært det samtidig med deres jævnaldrende kammerater. Når de klassiske opdragelsesmetoder ikke virker, må vi prøve noget andet. Her kommer specialpædagogikken ind i billedet.