Low Arousal

Målgruppe

Målgrupper
Low Arousal-tilgangen kan bruges af alle, der arbejder med eller er relaterede til mennesker, der har en udviklingsforstyrrelse eller af andre årsager udviser problemskabende adfærd. Jeg varierer indholdet af foredragene alt efter, om tilhørerne arbejder med børn, unge eller voksne.
 


Når I kontakter mig, drøfter vi hvilken vægtning, der vil passe bedst til jeres institution.
Folkeskoler

Foredragene giver skolens lærere, pædagoger og ledelse en viden om, hvilke udfordringer elever med udviklingsforstyrrelser (f.eks. ADHD) har i forbindelse med undervisning og afholdelse af frikvarterer. Der gennemgås metoder, som mindsker antallet og intensiteten af konflikter, hvilket resulterer i, at eleverne får en bedre skolegang, og at medarbejderne ikke føler magtesløshed, som kan medføre  sygemeldinger og udbrændthed. Det gennemgås endvidere, hvordan man bedst muligt tilrettelægger undervisningen, så elever med særlig behov får de bedste muligheder for at udvikle sig. Husk: Inklusion er et håndværk - ikke en ideologi. Læs mere...

Børnehaver

Foredragene til børnehaver har specielt fokus på håndtering af børn med problemskabende adfærd. Hvordan strukturerer vi en dagligdag, så børnene kan udvikle sig bedst muligt? Hvordan arbejder man med børn, som er meget impulsstyrede og ofte kommer i konflikter? Hvordan højner vi arbejdesglæden hos personalet og undgår udbrændthed? 

Specialskoler / Gruppeordninger

Personalet undervises i den nyeste viden inden for specialpædagogik. Der sættes fokus på arbejdet i teamet. Hvordan tilpasser vi kravene til eleverne, så de hele tiden får mulighed for at nå zonen for nærmeste indlæring.

Forældre- / pårørendeforeninger

Foredragene til forældre- og pårørendeforeniger har bl.a. fokus på arbejdet med at nedbringe antallet og intensiteten af konflikter i hjemmet. Der undervises i strategier til at ikke at "køre" med op i en spirende konflikt, Der bliver desuden lagt vægt på, hvilke metoder man som forældre kan bruge for at ens barn får den den bedst mulige dagligdag med størst mulighed for at udvikle sig.

Professionshøjskoler

Foredraget er sammensat så de studerende bliver bedst muligt rustet til arbejdet med børn, der har udviklingsforstyrrelser. Der sættes fokus på den nyeste viden i det specialpædagogiske felt kombineret med praklsisorienterede handlestrategier, som kan hjælpe de studerende til at mindske det virkelighedchock, som mange unge lærere og pædagoger kan opleve. 

Ungdoms- og fritidsklubber

Foredraget sætter bl.a. fokus på, hvordan man holder en god relation til unge mennesker med udviklingsforstyrrelser. Hvordan sørger vi for, at de oplever, at vi er medspillere og ikke modspillere?

Ungdomsskoler og voksenundervisning (f.eks. VUC, daghøjskoler eller produktionsskoler)

Foredraget sætter fokus på, hvordan personalet bedst arbejder med psykisk sårbare mennekser. Herunder hvordan tilpasser vi vores krav, så eleverne får den bedste mulighed for at udvikle sig. Der undervises i metoder, som kan medvirke til at mindske frafaldet af kursister.

Instituioner inden for ældreomsorg